ALICE OU A ÚLTIMA FUGA (1977) / O AÇOUGUEIRO (1970) - CLAUDE CHABROL