ACID, DELIRIO DEI SENSI - GIUSEPPE MARIA SCOTESE (1968)